SAMOKSZTAŁCENIOWE SPOTKANIE

PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

 

W dniu 8 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół w Bodzewie odbyło się spotkanie samokształceniowe pedagogów szkolnych szkół powiatu gostyńskiego.

Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała. Duże znaczenie miał zapewne fakt, iż było to pierwsze spotkanie po dość długiej przerwie. Głównym tematem spotkania było omówienie zagadnienia dokumentacji prowadzonej przez pedagoga szkolnego w świetle przepisów prawa, jak również nawiązanie do zmian w przepisach dotyczących pomocy udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas spotkania toczyły się też burzliwe dyskusje związane z omawianymi zagadnieniami. Panie pedagog zwiedziły też  w towarzystwie dyrektora szkoły budynek szkolny oraz nową halę gimnastyczną oddaną do użytkowania niespełna rok temu.

Organizatorem spotkania była pani Agnieszka Kubica – pedagog szkolny Zespołu Szkół w Bodzewie, a szkolenie przeprowadziła pani Bożena Woźniak - pedagog szkolny SP w Siemowie i SP w Goli.