EGZAMINY PRZYGOTOWAWCZE

 

    Od września 2010 r. w Zespole Szkół w Bodzewie przeprowadzane są egzaminy przygotowawcze z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klasy III gimnazjum. Głównym celem podjętych działań było określenie poziomu wiadomości i umiejętności gimnazjalistów oraz wychwycenie ewentualnych braków programowych, by na ich podstawie nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogli ukierunkować dalszą pracę z uczniami.

    W styczniu 2011 r. nasi trzecioklasiści pisali próbny egzamin gimnazjalny. Próbny egzamin to przede wszystkim ćwiczenie procedur (zajmowanie miejsc na sali, kodowanie arkuszy, wypełnianie kart odpowiedzi), a także postawienie gimnazjalistów w poważnej sytuacji egzaminacyjnej (zetknięcie się z arkuszem egzaminacyjnym, gospodarowanie czasem). Uczniowie sądzą, że egzamin próbny dał im możliwość sprawdzenia się nie tylko w sferze posiadanych wiadomości i umiejętności, ale przede wszystkim pod względem technicznym.